Beter in begrijpend lezen

Bij het vak begrijpend lezen gaat het erom dat leerlingen teksten begrijpen en de bedoeling van de auteur kunnen bepalen. Begrijpend lezen is een complex en breed, diepgaand vak, dat ook in andere vakken op school aan bod komt. Bijvoorbeeld bij rekenen, waar verhaaltjessommen een voorbeeld zijn van begrijpend lezen. Begripsvorming is van belang bij begrijpend leren lezen, maar veel leerlingen lopen toch vast op dit vak. Wat kun je als ouder doen om begrijpend lezen bij je kind sterker te maken?

Over begrijpend lezen

Bij studerend en begrijpend lezen gaat alles om begripsvorming van de tekst. Kinderen moeten een tekst begrijpen en vragen over de inhoud kunnen afleiden. Ze moeten ook de boodschap van de auteur uit de letterbrij kunnen vangen, het soort tekst kunnen bepalen en signaalwoorden kunnen afleiden uit al die regels tekst. Deze vaardigheden worden in de lessen taal aan de kinderen uitgelegd. Begrijpend lezen is belangrijk, omdat leerlingen zich daarmee bewuster worden van wat er in een tekst staat en zo beter in staat zijn informatie te halen uit een bron.

Verbeteren van begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een moeilijk vak en het is ook erg lastig dit te gaan snappen als het niet vanzelf gaat. Desondanks is het van groot belang bij de basis te blijven. Daarmee bedoelen we dat een leerling veel moet lezen en oefenen. Erover in gesprek gaan en de lat steeds hoger leggen helpt om beter te worden. Teksten die je kunt gebruiken zijn niet enkel en alleen de teksten uit boeken, maar tevens teksten van handleidingen, brochures en teksten van het internet. Vragen Een begrijpend lezen tekst snappen begint ook door er vragen bij te stellen. Zelf vragen bedenken kan dan ook behoorlijk helpen bij het versterken en verbeteren van begrijpend lezen en tekstbegrip.

Wat is close reading?

Steeds meer leraren geven een een vak dat close reading heet en terug leidt naar lezen. Maar wat is dat nu precies? En hoe kun je het gebruiken om beter te worden in tekstbegrip? Binnen close reading wordt een tekst of een fragment vaker gelezen en vanuit een ander perspectief beleefd. Leerlingen duiken zo dieper de teksten in, maar bestuderen ook de andere facetten. Denk daarbij aan de mening van de auteurs, de emoties van de personages en de diepere betekenis. Het vak leidt op scholen tot betere scores op Cito-toetsen en taaltoetsen. Het is dus absoluut de moeite van het overwegen waard.

Advies om lezen moeilijker te maken

Het leren lezen is een mooi en bewonderenswaardige ontwikkeling. Kinderen die in groep 3 starten kunnen bijna allemaal lezen als de kerstvakantie begint. Dat is puik werk, maar wat moet je doen om het leren lezen te blijven verbeteren? Een goed advies van leesdeskundigen is om leerlingen boven hun niveau ter laten lezen in plaats van erop of eronder. Door kinderen uit te dagen worden ze sneller gedwongen om moeilijke teksten ook te gaan lezen.

Groep 3

Dat houdt dus in dat kinderen in groep 3 ook al boeken van hogere groepen kunnen gaan proberen te lezen. Als leerkrachten de leestoetsen op dat niveau afnemen kunnen de resultaten behoorlijk stijgen. Aan leren lezen zitten boven dien weinig grote risico’s en een leerling kan dus altijd weer een paar passen terug zetten.

Veel boeken

Aan leerkrachten en ouders dus vooral het advies om een zo breed mogelijk aanbod neer te zetten.

Racelezen maakt lezen sneller

Lezen is iets dat voornamelijk op tempo gebeurt en ook zo wordt getoetst. Avi-toetsen voor alle groepen van Cito zijn in feite tempotoetsen waarbij een kind in een minuut zoveel mogelijk woorden moet oplezen. Tempolezen met racelezen kan bijdragen om deze toetsen te oefenen en ook daadwerkelijk beter te worden in lezen. Racelezen is niet complex, want online kun je veel deze racelees oefeningen downloaden. Het gaat daarbij om lijsten met woorden die kinderen moeten lezen en waarvan ze er in een minuut steeds meer moeten kunnen lezen. Jazeker, het is een competitie, maar wel een die zal helpen om kinderen sneller te laten lezen. BronnenTelegra.ph